Dekormaling

Dekormaling utføres i alle formater; på vegger, fasader utendørs eller inne i kontorarealer. Jeg har også dekorert kjellerstuer og malt veggmalerier i hytter til privatpersoner som har ønsket noe originalt og spesielt.

Dekormaling for virksomheter

Dekormaling kan handle om ren utsmykning eller informativ profilering. Som regel har det handlet om dekor og utsmykning av hoteller, restauranter, badeanlegg, cruisebåter, familieparker. Oppdragene utføres alltid i overensstemmelse med oppdragsgivernes egne idéer og skisser.

Gjennom årene har jeg utført dekormaling for mange forskjellige kunder, men for det meste har det vært interiørarkitekter og arkitekter, eventbyråer, reklamebyråer og enkeltbedrifter.

Mange stilarter og maleteknikker

Jeg har stor fleksibilitet når det gjelder gjennomføringen av et konkret oppdrag, enten det er stort eller lite – ja, om det også kan være svært krevende rent faglig.

Over lang tid har jeg tilegnet meg en rekke gamle og nye maleteknikker og stilarter som det kan være behov for innen dekormaling. Jeg har også arbeidet mye med små og store illustrasjoner – en erfaring jeg synes bare styrker min ferdighet innen dekor. Derfor er det ikke så vanskelig for meg å oppfylle oppdragsgivernes ønsker. Jeg kommer også gjerne med idéer og skisser i den grad og omfang som er ønskelig.

Dekormaling og restaurering

Jeg har hatt gleden av noen spesielt hyggelige og utfordrende oppdrag, nemlig restaurering av gamle dekorer. Riksantikvarisk restaurering har for meg handlet om kulturelt bevaringsverdig utsmykning på initiativ fra Norsk Institutt for Kulturminneforskning; NIKU. Disse samarbeider gjerne med et malerfirma når de vil bringe frem opprinnelige motiver og utrykk ved hjelp av gamle maleteknikker.

Som regel har jeg da blitt leid inn av firmaer som har mye restaureringskunnskap og som har stått ansvarlig for prosjektet. Særlig vil jeg nevne Malermester Ole J. Klavenes som er kjent for sitt store engasjement innen dette faget og gjennomføring av større og mindre nasjonale prosjekter.