Illustratør

Som illustratør jobber jeg med ulike illustrasjonsteknikker og uttryksformer. Teknikken tilpasses utifra kundens behov og ønsker. Lager illustrasjoner for blant annet produkter, hefter, bøker, pakkningsdesign, brosjyrer og bruksanvisninger.

Illustrasjoner til mange formål

Enten det skal være originale løsninger eller en troverdig kopi av originalen – så har jeg mye erfaring med begge deler. Og det gjelder både illustrasjoner basert på tegneteknikker  og maleteknikker. Formålene har også vært temmelig bredspektret:  Fra brosjyrer, emballasje, bokomslag, annonser, nettsiderutsmykking – til  tegne- og maleoppdrag for showrom, restauranter og messestands. Lurer du på om det er noe jeg kan illustrere skal jeg i alle fall si tydelig ifra hvis jeg ikke kan det.

Illustrasjoner krever bruk av mange tegneteknikker, nye som gamle

Jeg kombinerer gjerne frihåndstegning og varierende tegneteknikker sammen med Photoshop og Illustrator. Det gir uendelige muligheter slik at jeg kan møte så godt som alle bruksbehov. Jeg benytter meg også av InDesign. Forøvrig leverer jeg  illustrasjoner i de fleste filformater.

Samarbeid med oppdragsgiver er viktig

Gjennom årene har jeg som sagt tilegnet meg en rekke gamle og nye stilarter og teknikker det kan være behov for innen illustrasjon og maling. Jeg er derfor også vant til å tilpasse meg oppdragsgivers ideer og rammer.

Ideen bak illustrasjonen er gjerne avgjørende

I den grad det er ønskelig bidrar jeg selvsagt med alternativer eller videreutvikling av en opprinnelig idé og skissering av denne. Jeg blir gjerne med som en sparringspartner i idéprosessen. Etter mange år med veldig varierte oppgaver for mange kreative og dyktige oppdragsgivere – også innen dekormaling – faller det naturlig å komme på nye, alternative vinklinger og hvordan de kan løses.